Drasena

(Dracena marginata)

Doğrudan güneş ışığı istemeyen bu bitki diğer ışıklardan da yararlanabilir.Kış ya da yaz ayı fark etmeksizin oda sıcaklığına sahip bir yerde bakılmalıdır.Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak çok az sulanmalıdır.Yaz aylarında ise bitkinin suya olan ihtiyacı artacağından bitkiye verilen suyun arttırılması gerekmektedir.


Dağ Muşmulası ( Y.döken )

(Cotoneaster horizontalis)

Ateş dikeni gibi kırmızı meyveleri ile park ve bahçelerin,peyzaj uygulamalarında güzel çeşitlerindendir.Küçük ama çok sayıda yaprakları vardır.Yapraklarının üst yüzü koyu yeşil,alt kısmı grimsi yeşil ve tüylüdür. Mayıs-haziran aylarında beyaz ya da pembe renk açan çiçekleri tek ya da şemsiyemsi salkım biçimde olur.Soğuğa çok dayanıklıdır.Kışın yaprağını döker.


Dağ Muşmulası (Söğüt yap.dağ muşmulası) )

(Cotoneaster salicifolia)

Dağ Muşmulasının bu türü donlardan zarar görür.Sıcak ve ılıman deniz ikliminden hoşlanır.Dağ muşmulası( Cotoneaster salicifolia),yaz kış yeşil kalan yer örtücü çalılardan biridir.Küçük ama çok sayıda yaprakları vardır. Yapraklarının üst yüzü koyu yeşil, alt kısmı grimsi yeşil ve tüylüdür. Mayıs-haziran aylarında beyaz renk açan çiçekleri tek ya da şemsiyemsi salkım biçimde olur.Kırmızı meyveleri vardır.Toprak isteği bakımından kanaatkardır. Hafif kumlu bahçe toprağında iyi gelişir.Kireçli,taşlık ve kayalık yerlerde olduğu gibi,normal ve asidik,kuru ve kumlu topraklar da da yetişir. Tuzlu topraklar ve sahil arazide yetiştirmeye uygundur.


Dağ Muşmulası (Dammeri)

(Cotoneaster dammeri)

Güneş yarı gölge ortamlarda büyüyen tür 0,5-1 metre büyüme yapar. Yaprak döken türün yaprakları parlak koyu yeşil renktedir. Dalları yatay şekilde büyür. Mayıs ayında geçen yıldan kalan dallar üzerinde beyaz ya da pembemsi çiçekler olur. Meyveleri kırmızı renkte olup Ekim ayından Ocak ayına kadar bitki üzerinde kalır. Toprak konusunda seçici değildir. Hava kirliliğine karşı dirençlidir.


Demir Ağacı

(Casuarina equisetifolia)

30-40 m. boy, 40-50 cm. ve hatta l m. çap yapabilen C. equisetifolia, gençlikte sivri tepeli, daha sonraları yayvan bir tepeye sahip herdem yeşil bir ağaçtır.Toprak bakımından kanatkâr bir türdür. Kum topraklan üzerinde çok iyi gelişme gösterebilmektedir. Toprak tuzluluğuna bir dereceye kadar dayanıklıdır. Kurak, kuru ve kumlu topraklarda yüksek bir gelişme göstermekte ve bu alanlarda çok az rakibi vardır. Su ve azot, gereksinimi ekstrem olarak fazla değildir.


Defne ( çalı )

(Laurus nobilis)

Her mevsim yeşil kalabilen,güzel kokulu ve yapraklarının kullanım alanı oldukça geniş olan bir çalı veya ağaç türü.Yemeklere lezzet kattığı gibi alternatif tıpta da birçok yararı vardır.Ayrıca Türkiye'nin tarım ihracatında önemli bir paya sahiptir.Akdeniz'e özgü bir bitki olan defne,genelde 2-6 m boyunda bir çalı veya ağaçtır,ama boyu 10 metreyi bulabilir.Meyvesi yaklaşık 1 cm çapında,içinde tek bir tohum barındıran siyah bir yemiştir.En büyük düşmanı yaprak bitidir.


Defne Ağacı

(Laurus nobilis)

Her mevsim yeşil kalabilen,güzel kokulu ve yapraklarının kullanım alanı oldukça geniş olan bir çalı veya ağaç türü.Yemeklere lezzet kattığı gibi alternatif tıpta da birçok yararı vardır.Ayrıca Türkiye'nin tarım ihracatında önemli bir paya sahiptir.Akdeniz'e özgü bir bitki olan defne,genelde 2-6 m boyunda bir çalı veya ağaçtır,ama boyu 10 metreyi bulabilir.Meyvesi yaklaşık 1 cm çapında,içinde tek bir tohum barındıran siyah bir yemiştir.En büyük düşmanı yaprak bitidir.


Dişbudak ( yerli )

(Fraxinus exelsior)

Fraxinus cinsini oluşturan türüne göre maksimum boyu 10-30 m arasında değişebilen dolgun ve düzgün gövdeli yuvarlak tepeli ağaç türleridir.Genellikle sulak ya da derin toprağa sahip yerlerde bulunurlar.Yaprak döken veya bazen herdem yeşil ağaç veya çalı formunda olabilirler.


Dişbudak ( Amerikan )

(Fraxinus americana)

35-40 m kadar boy yapar. Yumurta biçiminde bir taca sahiptir. Yaprakları tüysü yaprak biçiminde, 7-9 yaprakçıktan oluşmuştur. Yaprakçıklar 7-15 cm uzunlukta,kenarları tam,üst yüzü koyu yeşil,alt yüzü boz renklidir.Sonbaharda kızıl-sarı bir renk alırlar.


Dut ( Aşı Beyaz )

(Morus alba)

Ömrü uzun olan dut ağacı,yoğunluğundan dolayı iyi gölge veren bir ağaçtır.Çok zengin bitki örtüsü olan ve yaşı ilerledikçe yumrulu bir görünüm alan dut ağacı bahçede özel bir yeri vardır.Ağacın "şemsiye" şeklini alması için,her kışın sonunda oldukça sert bir budama yapılmalı.-10/-15°C' ye dayanıklı olduğu belirtilmiş ise de, aslında o yaklaşık -20°C'ye düşen sıcaklılara da gayet iyi dayanmaktadır.


Dut ( Siyah )

(Morus nigra)

10-13 metreye kadar boylanabilen, Asya kıtasına özgü bir dut türüdür. Yapraklar 10-20 cm uzunluğunda ve 6-10 cm genişliğinde, alt yüzeyi tüylü, üst yüzeyi pürüzlü ve kısa sert tüylüdür. Yenebilen meyveleri koyu mor ya da hemen hemen kara renkli, olgunlaşınca 2-3 cm uzunluğunda çok sayıda bileşik meyveden oluşur.


Dut ( Çınar Yapraklı )

(Morus 'Platanifolia')

Morus alba’nın aşılanmasıyla elde edilen yaprak döken bu bitkiler hızlı büyür ve güneşli ortamları sever.Koyu yeşil renkli yaprakları 20-25 cm uzunluğa erişir.Nisan gibi çiçeklenir.Toprak istekleri bakımından seçici değillerdir.Tuza dayanıklılığı deniz kenarlarına da dikilmelerini uygun kılar.


Dut ( Ters Aşı )

(Morus alba 'Pendula')

Ters dut;kışın yaprak döken,1-2 metreye kadar boylanabilen,sarkık dallı çok dekoratif bir ağaçtır. Yaz aylarında çiçek açar.Meyve fındıksı meyve olmakla birlikte , çanak yaprakların etleşmesi sonucu bileşik meyve görünümünü alır.,tatlı, kırmızımsı-beyaz renklidir. Güneşli yerlerde ve ılıman iklimlerde yetişir.Her türlü toprakta yetişmekle birlikte,derin ve verimli toprakları tercih eder.Soğuklara dayanıklıdır. Tek olarak park ve bahçelerde,yol kenarlarında ve orta refüjlerde kullanılabilir.