Fatsia

(Fatsia japonica - Aralia sieboldii)

3-5 metre boy yapabilen herdemyeşil bir bitkidir.Oldukça hızlı büyürler ve bol sürgün verirler.Ekim aylarında açmaya başlayan beyaz çiçekleri bulunur. Genellikle yarı gölge yerlerde iyi gelişim gösterirler.


Fıstık Çamı

(Pinus pinea)

Horizantal dallı düz tepeli ve sık dallarıyla şemsiye şeklinde bir taca sahip olup tanınması en kolay çam türlerinden biridir.Derin ve alt nemi fazla olan kumlu toprakları sever.Ağır ve killi topraklardan hoşlanmaz.Daha çok Akdeniz bölgesine özel bir ağaç türüdür.Şehirlerde alle ağacı olarak kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.


Filbahri

(Philadelphus coronarius)

Alttan itibaren dallanan fındık renginde ince dallara sahip,yaprak döken bir çalıdır.Çiçekler diğer türlere göre daha büyüktür. Kokusuz olmasına rağmen, bahçe bitkisi olarak yetiştirilen en güzel limon çiçeği türüdür..Çiçek rengi beyazdır.Kesme çiçekçilikte kullanılabilir.Güneşli-kısmi gölge,ılıman iklim ister.Dona dayanıklıdır Biraz killi,zengin ve rutubetli her tip toprakta yetiştirilebilir.Düzenli sulama ister.Periyodik olarak organik/mineral besin verilmelidir.Yaşlı,zayıf ve bozuli dalları sonbaharda uzaklaştırılır Genellikle sorunsuzdur.


Farekulağı

(cerastium tomentosum)

Güneşli, yarı gölge yerlerde ve ılıman iklimlerde yetişir. Besin maddesince fakir ve nemli toprakları tercih ederler. Kuraklığa ve soğuğa dayanıklıdır. Sık, az ve düzenli sulanmalıdır.