Sahil çamı

(Pinus pinaster)

Toprak isteği bakımından kanaatkardır. Kuru kumlu topraklarda yetiştirmeye uygundur.Kireçli ve ağır KİLLİ topraklardan kaçar.Rutubetli kumlu balçıklı topraklarda optimal gelişim gösterir. Tuzlu topraklar ve sahil arazide yetiştirmeye uygundur.


Sarmaşık (Orman)

(Hedera Canariensis)

Yaprak çürüntüsü içeren bahçe toprağı, dişli nehir kumu ve bir miktar killi toprak karışımıdır.Az su ile yetinen bitkilerdir. Sulamaları özellik göstermez.Aydınlık, hafif güneşli yerleri severler.


Sarmaşık (Alaçalı)

(hedera helix aureovariegata)

Yaprak çürüntüsü içeren bahçe toprağı, dişli nehir kumu ve bir miktar killi toprak karışımıdır.Az su ile yetinen bitkilerdir. Sulamaları özellik göstermez.Aydınlık, hafif güneşli yerleri severler.


Sarmaşık (Amerikan)

(Ampelopsis p.quinquefolia)

Yaprak çürüntüsü içeren bahçe toprağı, dişli nehir kumu ve bir miktar killi toprak karışımıdır.Az su ile yetinen bitkilerdir. Sulamaları özellik göstermez.Aydınlık, hafif güneşli yerleri severler.


Sarmaşık (Yapışan)

(Ampelopsis)

Yaprak çürüntüsü içeren bahçe toprağı, dişli nehir kumu ve bir miktar killi toprak karışımıdır.Az su ile yetinen bitkilerdir. Sulamaları özellik göstermez.Aydınlık, hafif güneşli yerleri severler.


Sandal ağacı

(Arbutus andrachne)

Humusca ve azotca zengin, iyi drenajlı kumlu balçık ve balçık topraklarda yetişir ışığı ve güneşi sever.


Sakız ağacı

(Pistacia lentiscus)

Herdem yeşil formda sık dallı, çalı görünüşünde ve kışın yapraklarını dökmeyen yapıdadır.Gövdesinden sakız elde edilen bir ağaç türüdür.


Saz (Pampas)

(cortaderia selloana)

Nemli veya yarı nemli, kumlu balçıklı topraklardan hoşlanır. Doğrudan güneş alan bir yere dikilmesi iyi olur. Çit bitkisi olarak da kullanılabilirler.


Selluce

(Vigna caracalla)

Çok yıllık kalıcı bir bitkidir. Gelişim için yüksek sıcaklık ve neme ihtiyaç duyar.Tüm gün güneşli, güneye bakan cepheye dikimi yapılmalıdır. Nem: %50 ve aşağısı idealdir, kuraklığa dayanıklıdır.


Sedir (Himalaya)

(cedrus deodora)

Toprak isteği bakımından kanaatkardır. Sığ, kalkerli, taşlı, kuru ve kumlu topraklarda da yetişir. Derin topraklarda iyi gelişim gösterir.Donlardan ender olarak zarar görür


Servi

(Cupressus sempervirens)

Ilıman iklim bitkisi olan servi fazla soğuk ve şiddetli rüzgarlardan etkilenir. Tam güneş alan yerleri sever. Servi fidanları drenajı iyi, organik maddelerce zengin topraklara dikilir.


Servi (Mavi)

(cupressus arizonica)

Ilıman iklim bitkisi olan servi fazla soğuk ve şiddetli rüzgarlardan etkilenir. Tam güneş alan yerleri sever. Servi fidanları drenajı iyi, organik maddelerce zengin topraklara dikilir.


Servi (Limon)

(cupressus macrocarpa)

Ilıman iklim bitkisi olan servi fazla soğuk ve şiddetli rüzgarlardan etkilenir. Tam güneş alan yerleri sever. Servi fidanları drenajı iyi, organik maddelerce zengin topraklara dikilir.


Servi (Yalancı)

(chamaecyparis lawsoniana)

Ilıman iklim bitkisi olan servi fazla soğuk ve şiddetli rüzgarlardan etkilenir. Tam güneş alan yerleri sever. Servi fidanları drenajı iyi, organik maddelerce zengin topraklara dikilir.


Sekoya

(Sequoiadendron giganteum)

Nemli, derin, geçirgen, humuslu ve balçıklı toprakları sever.Ilıman deniz ikliminden hoşlanır.3-4 bin yıl yaşayabilen, oldukça görkemli bir ağaçtır. Rüzgara ve fırtınaya dayanıklıdır.


Sığla

(Liquidambar orientalis)

Derin, nemli ve kumlu toprakları sever Kışa dayanıklı güneşi sever


Sinameki

(cassia sp.)

Türkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgesinin sıcak bölgelerinde, dışarıda diğer bölgelerde yazın dışarıda, kışın seralarda yetiştirilebilir. sıcağı sever humuslu topraklarda iyi gelişme gösterir.


Sofora

(Sophora japonica)

Tam güneşli yerleri sever orta düzeyde nem ve su ister killi tınlı, kumlu toprakları sever


Söğüt (Tirbişön)

(Salix matsudana Tortuosa)

Hızlı büyür. Maksimum 10-12 m. boy yapar.Normal nemli topraklarda yetişir. Ağır killi topraklar, Asidik topraklar, Rutubetli ıslak ve kumlu topraklarda da yetişebilir.ışığı sever.


Sarısalkım

(laburnum anagyroides)

İyi ve drenajlı topraklarda iyi gelişir. Aynı zamanda kireçli topraklarda da yetişebilir.Güneşli ve yarı gölge alanlara iyi adapte olur.


Süs Eriği

(Prunus cerasifera 'Pissardii nigra')

Mart-nisan aylarında yapraklanmadan önce açan beyaz çiçekleri ve kırımızı renkli meyveleri olan bir türdür. İyi drenajlı nemli topraklı ve güneşli yerlerde iyi gelişir.


Sedir (Lübnan-Toros)

(Cedrus libani)

Toros sedirinin ışık isteği fazladır ve yarı ışık ağacı olarak kabul edilir. Toprak bakımından seçici değildir. Daha ziyade kayalık kalkerli yamaçlarda yetişirler. Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde bulunur. Kışları ılık yerler ister.


Sarıçam

(Pinus sylvestris L.)

Toprak istekleri bakımından kanaatkardır. Gevşek, derin, nemli kum toprakları bu türün isteklerine en çok uyar. Büyümesi yavaşlamakla birlikte, kuru kum ve çakıl topraklarında ve ıslak turbalıklarda bile gelişebilir. Değişken nemli topraklara, özellikle su taşmalarına karşı duyarlıdır.